Offentlige myndigheder

Ankestyrelsen
www.ankestyrelsen.dk

Hjælpemiddelinstituttet
www.hmi.dk

Socialministeriet
www.sm.dk

Rådet for større Færdselssikkerhed
www.rfsf.dk

Trafikstyrelsen (tidl. Færdselsstyrelsen)
www.Trafikstyrelsen.dk

Transportministeriet
www.trm.dk