Lånemuligheder samt tilskud fra kommunen (2014-tal)

Lånemuligheder samt tilskud fra kommunen (2014-tal)

Her får du et overblik over de relevante paragraffer når det gælder lånemuligheder og tilskud fra kommunen


§ 7 – Lån
Hvis du bliver fundet berettiget til støtte til køb af handicapbil, ydes der støtte til den billigst egnede bil. Støtten er et rentefrit lån op til kr.174.000,-, dog højest bilens købspris. Hvis din årsindkomst er under kr. 208.000,- skal halvdelen af lånet afdrages over 72 måneder(6 år). Er din årsindkomst over kr. 208.000,- forhøjes afdraget med 20 %. (Årsindkomstgrundlaget beregnes ud fra seneste afsluttede indkomstår). Personer, der er under uddannelse og som ikke har mere end kr. 116.000,- i årsindkomst (svarende til 48/72 af kr. 174.000,-), kan ydes afdragsfrihed indtil uddannelsen er afsluttet. Herefter betales for de sidste måneder.

Udvidet lån
Ved særlige forhold kan der ydes rente og afdragsfrit lån på forskellen mellem lånet og bilens købspris. Særlige forhold er f.eks. funktionsnedsættelse, der vanskeliggør ind- og udstigning, speciel pladskrævende indretning, plads til hjælpemidler.

§ 15 – stk.1
Lånene skal anvendes til køb af fabriksny bil eller en brugt handicapbil, der er max 2 år og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Brugte biler har særlige afdragsforhold, som gør sig gældende, og skal indregistreres i den handicappedes navn. Bilen påføres en klausul på 6 år, om at ejer- eller brugerskifte ikke må finde sted uden tilladelse fra kommunen. Du skal sørge for fuld kaskoforsikring – også på indretning, vedligeholdelse samt reparationer. I ganske særlige tilfælde kan du få merudgifter dækket.

§12 Vejledningen – Ekstraudstyr for egen regning
Vi vil her gøre opmærksom på, at hvis du vælger at købe ekstraudstyr eller indretning som ikke er bevilliget, vil provenuet (den brugte bils salgspris minus lånet) indgå i køb af ny bil. Derfor bør du sætte dig grundigt ind i reglerne for beregning af lån ved udskiftning.

§ 13 – Særlig indretning
Kræver din helbredstilstand, funktionsniveau eller færdselsreglerne, at der laves særlige indretninger og tilpasninger i din bil, ydes der tilskud jf. § 13. Tilskuddet er et engangsbeløb, som ydes rente- og afdragsfrit.

Endvidere kan der ydes tilskud til automatisk transmission/ automatgear på kr. 24.192,- hvis det er fabriksmonteret, og du har krav herom i kørekortet.

§11 – stk.2 – Førtidsudskiftning
Normalt kan udskiftning af bilen først ske efter 6 år. Men er bilen totalskadet, ikke egnet længere pga. ændringer i din helbredstilstand/ funktionsniveau, eller kan det dokumenteres via en erklæring fra en synsvirksomhed, at det er nødvendigt at udskifte bilen, kan den udskiftes før. Den brugte bil skal indgå i købet af ny bil.

Afgiftsfritagelse
Kommunen træffer afgørelse om afgiftsfritagelse på såvel bil som vægtafgift og tillægsafgift. Dette vil fremgå af bevillingen. Kommunes afgørelse er lavet ud fra gældende told- og afgiftsregler fastsat af SKAT.

Bliver du bevilliget en dieselbil, eller ønsker du selv at købe en diesel bil, kan du ikke blive fritaget for udligningsafgiften – forskellen på afgiften mellem en benzin- og dieselbil.

Ligeledes kan du ikke blive fritaget for afgift, der pålægges biler, som ikke har dieselpartikelfilter.


Læs mere om:

Vejledning til bilbekendtgørelsen fra januar 2012
Kan jeg blive bevilget støtte til en handicapbil?
Hvordan søger du om handicapbil?