Kan jeg blive bevilget støtte til en handicapbil?

Kan jeg blive bevilget støtte til en handicapbil?

Lov om støtte til bil jf. Servicelovens § 114 samt bekendtgørelse nr. 1123Betingelser: Du skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden brug af bil, f.eks. i forbindelse med arbejde, uddannelse eller i særlige tilfælde almindelig trivsel.


For at få bevilget støtte er det et krav, at du har et kørselsbehov, som ikke med rimelighed kan dækkes via andre offentlige transportmidler eller handicapkørselsordninger.

Der er tre muligheder:

Erhvervsbil
Hvor du bidrager væsentligt til din egen eller din families forsørgelse.

Uddannelsesbil
Hvor uddannelse sigter mod fremtidigt arbejde eller indtægtsmulighed.

Trivselsbil
Hvor bilen i væsentlig grad kan afhjælpe din funktionsnedsættelse og kan lette den daglige tilværelse. (Der stilles strengere krav til denne type bil, eksempelvis med betydelige udadvendte aktiviteter)

Bevilget støtte til bil

Der foretages en samlet vurdering af, om du kan få bevilget støtte til en bil, og om det er en bil du selv skal køre, eller det er med en af dig valgt chauffør. Vurderingen foretages ud fra dit kørselsbehov i hverdagen samt dine helbredsmæssige og sociale forhold.


Læs mere om:

Vejledning til bilbekendtgørelsen fra januar 2012
Hvordan søger du om handicapbil?
Hvad siger lovgivningen?