Hvordan søger du om handicapbil?

Hvordan søger du om handicapbil?

Du skal søge i din bopælskommune. De skal sørge for at få sagen oplyst og indhente lægeerklæringer samt alle nødvendige informationer i sagen.


Det er vigtigt at give både socialrådgiver og læge alle oplysninger om nedsættelsen af funktionsevnen.

Der er fokus på gangfunktionudendørs, som kan beskrives ud fra f.eks.:

 1. Gangdistance
 2. Behov for hvilepauser efter antal meters gang
 3. Skridtlængde
 4. Hvilken tid det tager at gå en bestemt distance
 5. Sikkerhed/usikkerhed i vendinger
 6. Balancebesvær
 7. Igangsætningsbesvær
 8. Gang på trapper og trin op/ned
 9. Af/på offentligt transportmidler
 10. Afhængighed af hjælpemidler
 11. Risiko for fald på ujævne belægninger
 12. Hvor lang tid i oprejst stilling
 13. Følsomhed over for vejr og vind
 14. Træthed og vandladningsproblemer
 15. Ændringer af tilstand i løbet af dagen
 16. Skånehensyn m.v.

Der skal gøres detaljeret rede for dit kørselsbehov. Lav eventuelt en liste over, hvor du har brug for kørsel. Husk,at det kun er kørsel i dagligdagen, der tæller, f.eks.:

 1. Til familie og venner
 2. Til fritidsaktiviteter
 3. Fysioterapi
 4. Læge
 5. Rutineundersøgelser på hospitalet
 6. Tandlæge
 7. Frisør
 8. Indkøb
 9. Kørsel med børn
 10. Til sommerhuset
 11. Arbejde
 12. Uddannelse
 13. Bestyrelsesarbejde
 14. Frivilligt arbejde
 15. m.v.

Læs mere om:

Vejledning til bilbekendtgørelsen fra januar 2012
Kan jeg blive bevilget støtte til en handicapbil?
Hvad siger lovgivningen?