Foreninger og interesseorganisationer

Amputationskredse
www.dhf-net.dk/ak

Astma-Allergi Forbundet
www.astma-allergi.dk

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta
www.DFOI.dk

Dansk Handicap Forbund
www.DHF-net.dk

Danske Handicaporganisationer
www.handicap.dk

Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet
www.DUKH.dk

Diabetesforeningen Landsforeningen for Sukkersyge
www.diabetes.dk

Dværgeforeningen
www.lfvdk.dk

EMG (European Mobility Group)
www.EMG-group.com

Forældreforeningen handicappede børn uden Diagnose
www.hbud.dk

Gigtforeningen
www.gigtforeningen.dk

Gigtforeningen for Morbus Bechterew
www.bechterew.dk

God Adgang
www.godadgang.dk

Astma-Allergi Forbundet
www.astma-allergi.dk

HandicapBarn
www.handicapbarn.dk

Handicappede bilister i Danmark
www.handicappedebilister.dk

Hjernekassen
www.hjernekassen.dk

Hjernesagen
www.hjernesagen.dk

Muskelsvindfonden
www.muskelsvindfonden.dk

Osteoporoseforeningen
www.osteoporoseforeningen.dk

Parkinsonforeningen
www.parkinson.dk

PTU Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
www.PTU.dk

UlykkesPatientForeningen
www.ulykkespatient.dk

PolioForeningen
www.polio.dk

Rygmarvsbrokforeningen
www.rygmarvsbrokforeningen.dk

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark
www.RYK.dk

Sammenslutningen af Unge Med Handicap
ww.SUMH.dk

Scleroseforeningen
www.scleroseforeningen.dk

Spastikerforeningen
www.spastikerforeningen.dk

Sjældne Diagnoser
www.sjaeldnediagnoser.dk

Videnscenter for Hjerneskadede
www.VFHJ.dk