Lovgivning

Lovgivning

Herunder kan du læse alt om de paragraffer, der gælder, når du søger støtte til en handicapbil.
Betingelserne for at kunne få bevilget handicapbil, er bl.a. at du skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden brug af bil. F.eks. i forbindelse med arbejde, uddannelse eller almindelig trivsel.

Kan jeg blive bevilget støtte til en handicapbil?

Hvordan søger du om handicapbil?

Lånemuligheder & tilskud fra kommunen