Mest anvendte biler og priser

Langhøjs service til kommunerne

Et godt samarbejde med kommunerne er alfa og omega. Hos Langhøj ved vi, at procedurerne er forskellige fra kommune til kommune. På trods af forskellighederne er vores mål, at samarbejdet med Langhøj skal give kommunen mindst mulig administration. Vi tilbyder derfor naturligvis en papirgang tilpasset kommunens procedurer.


Det kan være forvirrende som borger og sagsbehandler at have kontakt til flere forskellige konsulenter alt efter hvem, der lige tager telefonen. Vigtig information kan gå tabt. Derfor tilbyder vi én fast konsulent tilknyttet lige præcis den enkelte kommune. På den måde får kommunens sagsbehandlere en fast kontaktperson, som kender kommunen og dens procedurer.

I forbindelse med afprøvningerne tilbyder Langhøj gode indendørs faciliteter i alle vores bilhuse, hvor der er mulighed for at afprøve flere forskellige sæder og opbyggede biler. Vi stiller også lokaler til rådighed for kommunens sagsbehandlere, så møder med borgere kan afholdes uforstyrret. Der vil være adgang til internet samt mulighed for print og scan.

I Langhøj har vi mere end 30 års erfaring og et bredt spekter af specialiseret viden. Desuden har vi et stort netværk i Europa og USA, som er med til at sikre en konstant opdatering af ny viden fra branchen.

Nedenfor kan du se listerne over de billigste og mest anvendte minibusser og personbiler.

Billigst og mest anvendte minibusser

Billigst og mest anvendte personbiler